Menu
Nasz zespół specjalistów
Psyche - Zespół - Magda Brzeżańska
Name:

Magda Brzeżańska

Specialization:

Pedagog

Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci powyżej 3 roku życia.

Jestem pedagogiem i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki specjalnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz roczne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowane we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam pracując z dziećmi i rodzicami w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych, w Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz realizując staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Swoje działania koncentruję na pomocy dzieciom doświadczającym trudności w rozwoju (w tym z niepełnosprawnością) oraz ich rodzicom.

Pracuję z dziećmi w spektrum autyzmu i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, afazją, mutyzmem wybiórczym a także z dziećmi pozostającymi w procesie diagnostycznym. Udzielam wsparcia dzieciom doświadczającym trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Wspieram rozwój poznawczy maluchów, pomagam doskonalić zdolność koncentracji uwagi, usprawnić motorykę dłoni, rozwijać wyobraźnię i myślenie przyczynowo-skutkowe. U dzieci z trudnościami w zakresie komunikacji, zachęcam dziecko do nawiązywania kontaktu, pozostawania w relacji i dzielenia wspólnego pola uwagi. Przygotowuję przedszkolaki do rozpoczęcia nauki w szkole. U dzieci w wieku szkolnym usprawniam osłabione funkcje pracując na zasobach, pomagam w nabywaniu umiejętności szkolnych oraz przezwyciężaniu trudności w nauce.

Celem mojej pracy jest wzrost samodzielności dziecka, wzmacnianie poczucia kompetencji i budowanie w nim pozytywnego obrazu siebie w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku dla jego indywidualnych granic.

Pracuję niedyrektywnie, podążam za dzieckiem, dbam o bezpieczną relację. Cieszy mnie fakt, że mogę towarzyszyć dziecku w procesie zmiany jaka dokonuje się w toku nabywania nowych umiejętności.


T: +48 668 093 234

A: Białowieska 3a/5d, Wrocław 54-234 (róg Legnicka / Białowieska)

A: Małopanewska 18/13, Wrocław 54-212 (Psyche KIDS)

E: info@psyche.wroclaw.pl

F: fb.me/centrumpsyche

T: @centrum_psyche