Menu
Rejestracja
Psyche - Kontakt - Rejestracja

Rejestracja - Maria Jaworska

psyche-maria-jaworska-psycholog

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu psychologicznego wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami.W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego ( w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.) Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd).

Obecnie pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dorosłych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie zdobywa umiejętności w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz diagnozy psychologicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas licznych staży i wolontariatów na Oddziale Całodobowym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 17 we Wrocławiu. Dodatkowo w celu podniesienia swoich kwalifikacji uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii i psychologii.

Swoje obszary pracy terapeutycznej koncentruje wokół terapii indywidualnej psychodynamicznej dla dorosłych i starszej młodzieży,a  także terapii wspierającej i pomocy psychologicznej w trakcie kryzysów. Terapia skierowana jest niemalże do osób z różnego rodzaju trudnościami (z powodu zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych czy zaburzeń odżywiania, również dla osób, które cierpią z powodu trudności w relacjach z innymi ludźmi, braku satysfakcji z życia czy niskiego poczucia własnej wartości). Swoją pracę poddaję regularnje superwizji.

<< 20Tydzień 2122 >>
 20212223242526
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<< 201820192020 >>

Cena wizyty: 120 zł

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja "Świadomi", ul. Białowieska 3/7a, 54-234 Wrocław, która prowadzi Centrum PSYCHE Wrocław działające przy ulicy Białowieskiej 3/7a we Wrocławiu. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@psyche.wroclaw.pl lub telefonując pod numer: 668 093 234 

  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy pomiędzy Tobą a Administratorem do której dojdzie w momencie skorzystania z usługi.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy. 

  6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom wskazanym przez Ciebie w formularzu rejestracji.

  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.