Menu
Rejestracja
Psyche - Kontakt - Rejestracja

Rejestracja - Marcelina Kohut

psyche-psycholog-marcelina-kohut

Absolwentka psychologii (Uniwersytet Wrocławski), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1659), trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji ART oraz specjalista Dialogu Motywującego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze, Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy Psychologicznej „Leśniczówka” oraz Studium Psychologii Sądowej  w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Uczestniczyła w wielu szkoleniach w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie dotyczących pracy klinicznej. Aktualnie uczestniczy w 4 letnim kursie Psychoterapii organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii posiadającego akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swój warsztat kształtowała pracując w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień – Całodobowym Oddziale terapii Uzależnień w Czarnym Borze zajmując się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej, sesji rodzinnych oraz licznych warsztatów.

Pracowała także na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Kamiennej Górze. W trakcie swojej pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego kształtowała umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne pomagając osobom o szerokim spektrum zaburzeń, głównie nastroju, nerwicowymi, odżywiania i osobowości. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywała pracując w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie realizowała warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla podopiecznych i ich rodzin.

Prowadziła także prywatną praktykę dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Specjalizuje się w leczeniu uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, uzależnień behawioralnych oraz osób z syndromem DDA. Prowadzi warsztaty o tematyce nakierowanej na poczucie mocy, sprawstwa, poczucia własnej wartości i akceptacji siebie.

<< 20Tydzień 2122 >>
 20212223242526
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<< 201820192020 >>

Cena wizyty: 120 zł

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja "Świadomi", ul. Białowieska 3/7a, 54-234 Wrocław, która prowadzi Centrum PSYCHE Wrocław działające przy ulicy Białowieskiej 3/7a we Wrocławiu. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@psyche.wroclaw.pl lub telefonując pod numer: 668 093 234 

  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy pomiędzy Tobą a Administratorem do której dojdzie w momencie skorzystania z usługi.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy. 

  6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom wskazanym przez Ciebie w formularzu rejestracji.

  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.