Menu
Rejestracja
Psyche - Kontakt - Rejestracja

Rejestracja - Joanna Zimowska-Koralewska

psycholog-dzieciecy-joanna-zimowska-koralewska

Jestem psychologiem dziecięcym oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci do 10. roku życia. Pracuję między innymi z pacjentami z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi oraz behawioralnymi. Udzielam konsultacji rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych, będących w trakcie rozwodu, prowadzę terapię dzieci z problemami przedszkolnymi i szkolnymi oraz przeprowadzam diagnozę rozwoju psychoruchowego dziecka. Konsultuję także pacjentów w takich obszarach jak mutyzm wybiórczy, tiki, trichotillomania, moczenie nocne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Przedszkolu Integracyjnym, na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu. Obecnie pracuję w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, w przychodni oraz przedszkolu.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach.

<< 20Tydzień 2122 >>
 20212223242526
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
<< 201820192020 >>

Cena wizyty: 120 zł

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja "Świadomi", ul. Białowieska 3/7a, 54-234 Wrocław, która prowadzi Centrum PSYCHE Wrocław działające przy ulicy Białowieskiej 3/7a we Wrocławiu. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@psyche.wroclaw.pl lub telefonując pod numer: 668 093 234 

  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy pomiędzy Tobą a Administratorem do której dojdzie w momencie skorzystania z usługi.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy. 

  6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom wskazanym przez Ciebie w formularzu rejestracji.

  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.